برگزاری همایش ملی زبان شناسیhttp://g-adab.blogfa.com/post-200.aspx

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 91/10/29 و ساعت 13:32 |

برگزاری آزمون مجازی

 بخش های برگزیده کتاب عناصر داستان جمال میرصادقی 

 

موضوع: آزمون مجازی

با سلام و احترام بخش های برگزیده ی کتاب عناصر داستان جمال میرصادقی برای مسابقه ی مجازی (بهمن ماه) به شرح زیر اعلام می گردد. خواهشمند است سرگروه های محترم ادبیات نواحی و مناطق موارد را به آگاهی همکاران برسانند.

بخش های برگزیده کتاب عناصر داستان جمال میرصادقی :

        از آغاز              تا          صفحه ۳۷

        از صفحه ۸۱      تا         صفحه ۱۱۰

       از صفحه ۱۷۱      تا         صفحه ۱۸۲

      از صفحه ۳۸۳      تا         صفحه  ۴۳۹

      از صفحه ۴۴۵      تا         صفحه ۴۵۴

     از صفحه ۴۹۹      تا         صفحه  ۵۲۳

     از صفحه ۵۴۱      تا         صفحه  ۵۴۷

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 91/10/29 و ساعت 13:27 |

به نام خدا

برنامه ي عملياتي گروه آموزشي ادبيات فارسي ديّر در سال تحصيلي 92 - 91

رديف

برنامه

فعاليت

زمان بندي

1

بهبود روش هاي ياددهي – يادگيري

1 – گردهمايي گروه آموزشي

 

2 – فراخوان مسابقه ي كتابخواني دبيران ادبيات

 

کتاب« گم شده ی لب دریا(صورت و معنا در شعر حافظ)» ، دكتر تقی پورنامداریان، انتشارات سخن

3 – بازديد از مدارس

4 – طرح درس

در طول سال

 

 

اسفند

 

در طول سال

2

نوآوري و خلاقيت در توليد محتواي آموزشي

1 – ايجاد و راه اندازي وبلاگ گروه آموزشي

2 – بررسي و تحليل كتاب هاي درسي

3 – برگزاري كارگاه نقد و بررسي درس هاي زبان و ادبيات فارسي

4 – برگزاري جلسات « مثنوی خوانی »

5 – برگزاري شب شعر

6 – برپايي كلاس هاي نقد و بررسي شعر و داستان براي دانش آموزان

 

7- انتشار نشریه ی داخلی« نجیرم »

 

در طول سال

 

در طول سال

بهمن

در طول سال

 

 

3

ارزيابي از عملكرد و بهبود شيوه هاي سنجش و ارزشيابي

1 – تهيه مقاله

2 – نقد و بررسي سئوال هاي خرداد ماه 91

3 – برگزاري مسابقه ي طراحي سئوال استاندارد

4 – تهيه نمودارهاي ميانگين درصد قبولي دروس زببان و ادبيات فارسي در امتحانات نهايي خردادماه 91

در طول سال

آبان

دي

اسفند

4

ساير فعاليت ها

1 – بررسي مقاله ها و پيشنهادهاي همكاران

2 – درخواست تشويق براي همكاران فعال و خلاق

3 – معرفي كتابها و مجلات ادبي براي دبيران

 

4 – به روز رساني وبلاگ 

در طول سال

 

در طول سال

 

در طول سال

 

 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 91/09/10 و ساعت 20:34 |
شرح غزل بهار عمر و سرود عشق با پاسخ خودآزمایی آنها  شرح معنی و نکات غزل  بهار عمر

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر        باز­آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

ای که  پرتوی رویت باغ عمر مرا خرم  نموده است بازگرد که بدون چهره ی زیبای تو عمر من زیبایی خود را از می دهد.

فروغ رخ : استعاره مکنیه  (رخ همانند خورشید فروغ دارد)  -  لاله زار عمر :تشبیه   - گل روی: تشبیه - بهار عمر:استعاره مکنیه(عمر همچون درختی است که شکوفه دارد) ،برخی (شاخ نبات حافظ ،برزگر) آن را تشبیه گرفته اند، ولی وجه نخست ترجیح د ارد.

از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست            کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر

اگر مانند باران از غم دوری تو اشک ببارم سزاوار است؛ زیرا در غم هجران تو عمرم به سرعت گذشت.

تشبیه روزگار عمر به برق - برق و باران: تناسب - دیده، سرشک و چکد:  مراعات نظیر

این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است     دریاب کار ما  که نه پیداست کار عمر

 این مدت کم عمر که فرصت دیدار ممکن است به ما توجّه کن که کار عمر معلوم نیست.

یک دو دم:مجازاَ عمر کوتاه – کارعمر: استعاره مکنیه

تاکی می صبوح و شکر خواب  بامداد          هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر

تاکی سرگرم باده­ی صبحگاهی و خواب شیرین بامداد هستی؟ آگاه باش و هشیار گرد که امکان انتخاب خوب و بد زندگی از  دست می رود .

شکر خواب :حس آمیزی - می صبوح : شراب صبحگاهی – صبوح : 1- شراب و مانند آن که به صبح خورند2-پگاه صبح زود .در اینجا معنی اخیر مورد نظر است.دی در گذار بود ونظر سوی ما نکرد        بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر

دیروز در حال گذشتن بود و توجهی به ما نکرد بیچاره دل که از گذشتن عمر (معشوق)هیچ بهره ای نبرد.

گذار در مصراع اول ایهام دارد:1- به معنای گذشتن 2- به معنای معبر(معین) - گذار در مصراع اول و دوم  جناس تام – عمر: ایهام (عمر ، معشوق)

در هر طرف زخیل حوادث کمین گهی است     زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر

از انبوه حوادث  در هر طرف برای ما کمین­گاهی گسترده است  بدین جهت عمر چون سواری مضطرب و سراسیمه می­تازد.

تشبیه (حوادث به خیل و خیل حوادث به کمینگاه) - سوار عمر: تشبیه – واژه های عنان،سوار ،خیل: مراعات نظیر دارند – خیل: گله-گروه اسبان –کل بیت حسن تعلیل دارد. «عنان­گسسته» کنایه از  سراسیمه ، به سرعت

بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار    روز فراق را که نهد در شمار عمر

بدون معشوق که همچون عمر و زندگی من است زنده ام  از این حالت تعجب مکن هیچ کس روزهای جدایی و هجران را عمر حساب نمی کند.

عمر: استعاره از معشوق - کل بیت حسن تعلیل دارد. متناقض نما : بی عمر زنده­ام

حافظ سخن بگوی که بر صفحه ی جهان     این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

حافظ شعر بسرا  زیرا اثری که در جهان از تو یادگار می ماند سخن و شعر توست .

سخن مجاز از شعر - صفحه ی جهان: تشبیه -  بین قلم، صفحه و نقش مراعات نظیر

خود آزمایی :

1- کلمه « بهار » را در بیت نخست توضیح دهید .

   بهار در این بیت با توجه به فعل ریخت فقط معنی شکوفه می دهد  و ارتباطی به فصل بهار ندارد.

2- دو تشبیه در این غزل پیدا کنید و ارکان آن را بنویسید.

لاله زار عمر ( عمر مشبه – لاله زار مشبه به ) گل روی ( روی مشبه – گل مشبه به)

3- پیام بیت چهارم چیست ؟

توصیه به هوشیاری و مذمت غفلت و تأکید بر اغتنام فرصت

4- در باره ی ارتباط وازگانی کلمه ی « خیل » با دیگر واژه ها در بیت ششم توضیح دهید.

  خیل با عنان و سوار تناسب دارد.

                               غزل سرود عشق : امام خمینی (قدس سره )          بهار آمد و گلزار نور باران شد                   چمن ز عشق رخ یار ، لاله افشان شد

با آمدن فصل بهار گل های رنگارنگ گلستان را نورانی کرده است و چمنزار در اثر عشق محبوب ازلی (خداوند) پر از لاله و گل شده است.

بهار،گلزار،چمن،لاله: مراعات نظیر  -  نور باران شدن : کنایه از با طراوت شدن ، زیبا شدن  -   واج آرایی صامت (ز)   -   مصراع دوم : تشخیص ، حسن تعلیل             سرود عشق زمرغان بوستان بشنو            جمال یار زگلبرگ سبز ، تابان شد

«گوش کن پرندگان باغ سرود عشق سر می­دهند و گلبرگ زیبایی معشوق را به روشنی می­نماید. »

بوستان وگلبرگ سبز تناسب دارندندا به ساقی سرمست گل عذار رسید         که طرف دشت چو رخسار سرخ مستان شد

به ساقی سرمست زیبارو (واسطه ی فیض الهی ) ندا رسید که جهان در اثر انبوه گل ها و لاله های بهاری مانند چهره ی سرخ مستان زیبا شده است.

ساقی ،سرمست، مستان : مراعات نظیر -  دشت مانند رخسار مستان : تشبیه -  واج آرایی صامت (س ) – دشت : مجاز از عالم هستیبه غنچه گوی که از روی خویش، پرده فکن       که مرغ دل ز فراق رخت پریشان شد

به غنچه (معشوق) بگو که نقاب از چهره­ی خود برافکند و رخ زیبای خود را همچون گل نمایان کند چرا که مرغ دل عاشق از هجران یار پریشان و بی قرار است.

غنچه : استعاره از معشوق   -  پرده از روی افکندن : کنایه از چهره نشان دادن ، باز شدن  -  مرغ دل : تشبیه . با غنچه سخن گفتن آرایه ی تشخیص دارد.زحال قلب جفا دیده ام ، مپرس ، مپرس          چو ابر از غم دلدار، اشک ریزان شد

از حال قلب جفا دیده و هجران کشیده ی من سؤال مکن که همچون ابر از غم هجران یار گریان است.

قلب به ابر : تشبیه   -    مپرس : تکرار  - دلدار : استعاره از خداوند – قلب : مجاز از وجود

قلب : ایهام تناسب (دل – دگرگونی)خودآزمایی :

1- بیت دوم به کدام مفاهیم عرفانی اشاره دارد ؟

  َ تمام پدیده های جهان ازجمله پرندگان آواز عشق سرداده اند و خداوند را ستایش می کنند و تمام پدیده های جهان ازجمله گلبرگ های سبز درختان پرتویی از جمال و زیبایی خداوند  هستند.( اصل وحدت وجود در عرفان )2- در باره ی آرایه­های بیت پایانی توضیح دهید .

قلب به ابر تشبیه  شده است   -    مپرس : تکرار  - دلدار : استعاره از خداوند – قلب : مجاز از وجود

قلب : ایهام (دل – دگرگونی)

منبع: http://g-adab.blogfa.com/گروه زبان و ادبیات فارسی استان بوشهر

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 91/09/07 و ساعت 12:36 |

زبان ایرانی

دانشمندان زبان شناس برآنند که زبان های امروزی دنیا بر سه بخش است :

نخست - بخش یک هجایی (یک سیلابی) و این قسم زبان ها را زبان های ریشگی نامند، زیرا لغات این زبان ها تنها یک ریشه است که به اول یا آخر آن هجاهایی نیفزوده اند. زبان چینی، آنامی و سیامی را از این دسته می دانند، در زبان های ریشگی شماره ی لغت ها محدود است، چنان که گویند چینیان برای بیان فکر خود ناگریزند لغات را پس و پیش کنند یا مراد خود را با تغییر لحن و آهنگ کلمه بفهمانند.

دوم - بخش زبان های ملتصق این زبان ها یک هجایی نیست چه در لغات این زبان به هنگام اشتقاق هجاهایی بر ریشه ی اصلی افزوده می شود ولی ریشه ی اصلی از افزودن هجاها هیچ گاه تغییر نمی‌کند و دست نمی‌خورد و هرچه بر او افزایند به آخر او الحاق می شود. مردمی که زبانشان را ملتصق خوانند اینانند :

     1- مردم اورال و آلتایی که شاخه ای از نژاد زردپوست می باشند مانند مغولان و تاتاران و ترکان و مردم دونغوز و فین و ساموئید و بیشتر ساکنان سیبریا و دشت قبچاق
     2- مردم ژاپن و اهالی کره
     3- دراوید و باسک از مردم هند
     4-  بومیان آمریکا‌
     5- مردم نوبی (جنوب مصر در آفریقا) مردم هُوتْ تِنْ تُتْ مردم کافرْ و سیاه پوستان آفریقا
     6- مردم استرالیا

سوم - بخش زبان های پیوندی، در این زبان ها بر ریشه و ماده ی  لغات هجاهایی افزوده می شود ولی نه تنها به آخر ریشه، بلکه به آخر و اول ریشه هم - دیگر اینکه ریشه ی  لغت بر اثر افزایش تغییر می‌کند، گویی که ریشه با آنچه بر وی افزوده شده است جوش خورده و پیوند یافته است - به خلاف زبان ملتصق که چون ریشه تغییر نمی‌کند هجاهایی که بر ریشه افزوده است مثل آن است که به ریشه چسبانده باشند نه با او پیوسته باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 91/08/11 و ساعت 8:21 |


از همکاران محترم دعوت می شود در تاریخ یک شنبه 7/ 8/ ۹۱ در گردهمایی عمومی(دبیران،مدیران و معاونان آموزشی) و در کارگاه آموزشی  که راس ساعت 15 در دبیرستان شاهد دیّر برگزار می شود شرکت نمایند و  نظرات و پیشنهاد های ارزنده ی خود را در زمینه ی برنامه های آموزشی  ارائه دهند.
  
+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 91/08/06 و ساعت 21:46 |
بارم بندی زبان و ادبیات فارسی عمومی چهارم تاریخ اطلاعیه :  19/07/91

بارم بندی درس ادبیات تخصصی چهارم انسانی

نمره ی پایانی دوم ، شهریور ، دی و بزرگسالان

نمره ی پایانی اول

مواد آزمون

نیمه ی دوم کتاب

نیمه ی نخست کتاب

 

 

-

5/

5/2

قافیه

-

2

5/7

عروض

4

1

3

معنی و مفهوم شعر و نثر

3

1

2

درک مطلب

5/1

-

5/1

خود آزمایی

5/

-

1

معنی واژه

 

 

2

 

 

5/

 

 

5/2

دانش های ادبی ( تاریخ ادبیات ، سبک شناسی ، آرایه ها )

1

-

-

شعر حفظی

3

-

-

نقد ادبی

15

5

 

20

جمع

20

نمره ی نهایی

توجه : از ابتدای کتاب تا پایان در13 به نوبت اول و از درس 14 تاپایان کتاب به نوبت دوم  اختصاص دارد.

 

بارم بندی درس زبان و ادبیات فارسی عمومی ( همه ی رشته ها )

نمره ی پایانی دوم ، شهریور ، دی و بزرگسالان

نمره ی پایانی اول

مواد آزمون

4

2

6

معنی و مفهوم شعر و نثر

5/2

5/1

4

درک مطلب

2

1

3

خودآزمایی

5/1

-

2

تاریخ ادبیات و درآمدها

2

-

2

آرایه ها و نکات بلاغی

2

-

2

شعر حفظی

1

5/

1

معنی واژه در جمله

15

5

 

20

جمع

20

نمره ی نهایی

توجه : از ابتدای کتاب تا پایان درس14 به نوبت اول و از درس 15 تاپایان کتاب به نوبت دوم  اختصاص دارد.

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 91/08/05 و ساعت 21:57 |
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی شهرستان دیّر در راستای برنامه ی عملیاتی خود با همکاری کمیته ی پژوهشی در این مدیریت اقدام به برگزاری جلسات « نظامی خوانی » برای همکاران ارجمند نموده است.از حضور همکاران عزیز قدردانی می شود.


زمان:  شنبه ها، ساعت: 3 بعد ازظهر

مکان: پژوهش سرای دانش آموزی ، واقع در مدرسه ی راهنمایی حدیث (مرکز پیش دانشگاهی الزهرای سابق )

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 90/07/25 و ساعت 21:1 |

آغاز سال تحصیلی جدید را به همه ی همکاران ارجمند و دانش آموزان عزیز تبریک می گویم. 
+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 90/07/10 و ساعت 13:22 |

                                             به نام خداوند جان و خرد

یاد داشتی بر همایش حافظ شناسی با حضور دکتر صادق پور دبیر دبیرخانه ی کشوری درس ادبیات و زبان فارسی ، سه شنبه مورخ  17/12/89، بوشهر                            محمد کاظمی- دیّر

 

 

داوری و ارزیابی شتاب زده ی خود را از نشستی که با آقای دکتر صادق پور داشتیم می نویسم.

سخنان آقای دکتر شروع چندان خوشایندی نداشت و بیانگر توانایی های او که در بخش دیگری از سخنانش ظهور کردند، نبود.چون در آغاز بر موضوع خاصی تمرکز نداشت. اگر چه حافظ را محور سخنان خود قرار داده بود ولی بر موضوعی خاص تمرکز نداشت و از هر دری درباره ی حافظ سخن می گفت . راستش این مسئله در ذهن و ذهنیت من ایجاد گسست و تشنج می کرد.شواهد شعری اش هم بر تمرکزگریزی سخنانش می افزود. بیت های معدودی را برای مستند ساختن گفته هایش ارائه می کردند. مثلا صحبت می کردند که حافظ دوران زاهدانه ای را پشت سر گذاشته و به خوش باشی رسیده ولی برای دوران زاهدی او شاهدی ارائه ندادند. خوشبختانه هر چه پیش می رفتند، رفته رفته صحبت هایش مدخلی یافتند و نشان دادند که حافظ شناسی را پی گرفته اند ، اگر چه فرصتی پیش نمی آوردند که درباره ی حافظ شناسانی که از آن ها سخن به میان می آوردند متمرکز شوند و حداقل مختصر سخنی درباره ی کار آن ها بگویند . به عنوان مثال به آسانی از کنار« گمشده ی لب دریا » نوشته ی دکتر پورنامداریان یا « عرفان و رندی حافظ » داریوش آشوری گذشتند. در حالی که کارهای آن ها درمورد حافظ پژوهی امتیازهایی را دارد که می تواند باب تازه ای در حافظ پژوهی باشد. چون هر کدام با توجه به نظریه های تازه ی فلسفی و ادبی سراغ حافظ رفته اند و کار آن ها از محققان ادبی فراتر می رود و به نقد ادبی پیوند می یابد و شایسته است که از تمایز کار آن ها با سایر حافظ پژوهان سخن به میان آید. اما من اوج کار آقای دکتر صادق پور را هنگامی می دانم که در مقام پاسخ گویی به پرسش ها برآمد. پاسخ ها نشان داد که استاد ، حافظ پژوهی و ادبیات امروز ایران را به صورت پیشرو دنبال می کنند و علاوه بر این ها در زبان شناسی که رشته ی اصلی اوست توانایی اش انکار ناپذیر است. ولی از سویی دیگر می توان بر شیوه ی تلفظ ایشان خرده گرفت . ایشان در تلفظ واژه ها چندان سخت گیر نبودند . به عنوان مثال ایشان جور jowr را که یکی از خط های جام است jur  تلفظ کردند .این را به عنوان نمونه ذکرمی کنم . و گرنه چند مورد دیگر از جمله شمشیر را می توان نام برد که تلفظی دیگر کردند.اگر استاد بزرگ موضوع خاصی را برای سخنرانی انتخاب کرده بودند ما توان استفاده ی بیشتری داشتیم و بی گمان نشست به گونه دیگری  پیش می رفت اگر چه حضور ایشان برای ما بسیار مغتنم بود.

از سوی دیگر باید به پرسش های عده ای از دوستان اشاره کرد که در آن نشست حضور داشتند.متاسفانه عده ای مسئله ی عمده شان این بود که آیا حافظ تجربه ی باده نوشی دارد یا نه؟ و یا مذهب حافظ چه بوده؟ باید گفت این پرسش ها ، پرسش های کسی نیست که حداقل چند منبع درباره ی حافظ خوانده و یا با غزل های او خلوت کرده است . حداقل ماها که کارشناسان زبان ادبیات فارسی هستیم ، باید این پرسش ها را پشت سر گذاشته باشیم .امیدوارم که این نشست ها دوام داشته باشد.

با سپاس از دست اندرکاران گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه استان بوشهر.

 

 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 90/01/26 و ساعت 10:14 |

    بر چهره ی گل ، نسیم نوروز خوش است 

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 90/01/05 و ساعت 12:41 |
بنا به پیشنهاد سرگروه آموزشی ادبیات فارسی دوره آموزشی ضمن خدمت « بررسی ، تحلیل و روش تدریس زبان فارسی 1 » از تاریخ 7/12/89 تا 14/12/89 در دبیرستان شاهد دیّر به مدرسی آقای سهولی برگزار می شود.

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 89/12/09 و ساعت 17:17 |
مرحله اوّل آزمون کتاب خوانی ( نقد ادبی : دکتر سیروس شمیسا ) روز دوشنبه 19 اسفند 1389  ساعت 15:30  در پژوهشگاه معلمان با حضور همکاران ارجمند برگزار شد.

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 89/12/09 و ساعت 17:14 |
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی شهرستان دیّر در راستای برنامه ی عملیاتی خود به منظور ارتقای سطح کیفی آموزشی و دانش افزایی دبیران زبان و ادبیات فارسی ، آزمون کتاب خوانی مرحله ی اول را برگزار می نماید.


منبع آزمون: « نقد ادبی » دکتر سیروس شمیسا

زمان: دو شنبه، 9 اسفند 1389

ساعت: 15:30

مکان: پژوهشگاه معلمان ، واقع در مدرسه ی راهنمایی حدیث( مرکز پیش دانشگاهی الزهرای سابق)


+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 89/11/29 و ساعت 23:19 |
گروه آموزشی ادبیات فارسی استان با محور طراحی آموزشی در قالب ( IT ) اقدام به برگزاری مسابقه ی طرح درس نویسی در دروس(زبان فارسی) در کلیه ی پایه ها و ارائه ی پاور پوینت در یکی از دروس ( آرایه های ادبی ، عروض و قافیه و تاریخ ادبیات ) نموده است، شایسته است همکاران محترم نسبت به ارسال آثار خود را تا تاریخ 5/11/89 به مسئول گروه های آموزشی اداره اقدام نمایند.

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 89/09/09 و ساعت 18:30 |
بنا به پیشنهاد سرگروه آموزشی ادبیات فارسی دوره آموزشی ضمن خدمت « بررسی ، تحلیل و روش تدریس ادبیات فارسی تخصصی متوسطه » از تاریخ 11/8/89 تا 18/8/89 در دبیرستان شاهد دیّر به مدرسی آقای سهولی برگزار شد.

پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت « زبان فارسی » متوسطه نیز به آموزش ضمن خدمت داده شده ، که امید است در آینده ی نزدیک این دوره ها نیز برگزار گردد.

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 89/09/09 و ساعت 18:10 |
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی شهرستان دیّر در راستای برنامه ی عملیاتی خود با همکاری کمیته ی پژوهشی در این مدیریت اقدام به برگزاری جلسات « نظامی خوانی » برای همکاران ارجمند نموده است.از حضور همکاران عزیز قدردانی می شود.


زمان: دو شنبه ها، ساعت: 3/30 بعد ازظهر

مکان: پژوهش سرای دانش آموزی ، واقع در مدرسه ی راهنمایی حدیث (مرکز پیش دانشگاهی الزهرای سابق )

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 89/08/18 و ساعت 20:56 |

« پویه » نشریه ی تخصصی دبیرخانه ی راهبری زبان و ادبیات فارسی کشور (مستقر در ایلام ) ، دوره ی ششم ، شماره ی سوم( شماره ی مسلسل 12)، زمستان 88 در 92 صفحه به سردبیری خداداد ابراهیمی منتشر شد.

برخی از مطالب منتشر شده در این نشریه :

- شیوه نامه ی فنی اجرای جشنواره ی روش های فعال تدریس زبان فارسی (1)

-  نقش آموزش در حفظ زبان فارسی : معصومه علیجانی

- کدام شعر را می فهمیم : عباس صیدی

- غبار اندوه بر چهره ی رستم : فتح اله قاسمی

- رزم نامه ی « رسفندیار »: رضا حسنوند

- چهار آیین و یک باور : دکتر عبدالرسول صادق پور

- و...

همکاران ارجمند می توانند مقاله ، ترجمه و سایر آثار خود را با شرح کوتاهی از تحصیلات ، تجربیات و تالیفات ، همراه با عکس پرسنلی به دفتر نشریه ارسال فرمایند.

آدرس مکاتبات: ایلام – میدان شهید کشوری – جنب بانک مسکن – دبیرخانه ی راهبری زبان و ادبیات فارسی کشور مستقر در ایلام

شماره تلفن : 08412225850

ilamgamoe@medu.ir پست الکترونیک

http://ilam.medu.ir/ilamgamoe      وب سایت


+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 89/07/25 و ساعت 11:49 |
آغاز سال تحصیلی جدید را به همه ی همکاران ارجمند و دانش آموزان عزیز تبریک می گویم.
+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 89/07/03 و ساعت 0:16 |نگاهی به نوروز دکتر علی شریعتی   / محمد کاظمی

در بین نوشته های دیگر علی شریعتی کویر از جایگاه خاصی برخوردار است.این کتاب در عرصه های گوناگون فکری تاثیر گذار بوده ولی آن چه مسلم است این است که این تاثیر در ادبیات جلوه بیشتری داشته است کویر دکتر علی شریعتی برای ادبیات معاصر ماامکاناتی داد تا زبان را به آسانی در خدمت خود قرار دهد و علاوه بر این که زبان را به سوی سادگی فرا می خواند ولی بعد شاعرانه آن را از نظر نبرد. زبان شاعرانه شریعتی امکان لذت یابی از یک نثر هنری را پیش چشم ما گذاشت. اما نوروز که یکی از نوشته های کویر خود دکتر علی شریعتی است ما را به هویت ایرانی و اسلامی خود ارجاع می دهد. دکتر علی شریعتی در کویر خود درباره چگونگی شکل گیری این نوشته داد سخن می دهد. او خود می نویسد که «در اسفند سال 46 دانشجویان تاریخ به عنوان سفر علمی به عراق رفتند و من ابتدا عازم بودم،اما در آخرین لحظات ،ناگهان «قسمت» نشد! چون نوروز را در سفر بودند و آن جا جشن می گرفتند؛این نوشته را به درخواست همکارانی گرامی،بر سر راه،نوشتم تا در آن اجتماع بخوانند.و اینک بیاد آن «حادثه!» (دکتر علی شریعتی،1368ص498 ) او در این نوشته از آموزه های  خود سخن می گوید آموزه هایی که عمری بر سر آن کوشید و قلم زد. یکی «بازگشت به اصل خویشتن» است. یعنی بازگشت به هویت اصیل خود و از آن آبشخور سیراب شدن و درباره آن کندوکاو است. و واکاوی کردن. این اندیشه منتقدان بسیاری داشت عده ای که این اندیشه را نفی می کردند می گفتند کدام گذشته؟ و چه گذشته ای وجود دارد که امکان روزآمد شدن داشته باشد؟ این اندیشه طرفداران بسیاری نیز داشت درست است که همه آن گذشته اهورایی نیست ولی بخش هایی نیز وجود دارد که به امکان عرض اندام می دهد و می تواند به ما این امکان را بدهد که در میان هویت های گوناگونی که سر برآورده اند هویتی بدهد تا توان ادامه زندگی در میان هویت های گوناگون داشته باشیم. اما آموزه دیگری که از نوروز دکتر علی شریعتی به دست می آید این است که بین دو هویت ایرانی و اسلامی آشتی و پیوند می دهد این درس بگونه ضمنی یکی از اندیشه های رایج عصر نویسنده هم نقد می کند این اندیشه که هر چیزی را که یش از اسلام وجود داشت اهورایی و آرمانی و هر آن چه را که پس از اسلام شکل گرفته بود اهریمنی می دانست و نشان انحطاط ایران. ولی دکتر شریعتی در کویر بر این اندیشه می تازد و نشان می دهد که می توان هم ایرانی بود و هم مسلمان و می توان هویت ایرانی را با هویت اسلامی پیوند و آشتی داد بدون این که یکی بر دیگری جا تنگ نکند و آن را از میدان بیرون نکند. از سوی دیگر می توان به کهن الگوهایی که در این نوشته وجود دارد اشاره کرد کهن الگوهایی که از نیاکان ما بر جا مانده و به طور خود آگاه و ناخودآگاه در زندگی امروزی ما جا دارد کاقی است که به مظاهر زندگی خود نگاهی بیفکنیم تا حضور زنده این الگوها را ببینیم به عنوان مثال نوروز و آیین های نوروزی به عنوان یک کهن الگو در زندگی امروزی ما ساری و جاری است و هر سال شکوهمند تر اجرا می شود و هیچ جریانی نمی تواند این کهن الگوها را از زندگی ما حذف نماید و اگر به هر دلیلی از جریان آن ها جلوگیری شود آن ها به حرکت خود ادامه می دهد اگر چه به طور پنهانی ولی حذف شدنی نیستند. اما همان طور که در سطرهای آغازین این نوشته اشاره کردم از زبان نرم و قابل انعطاف و شاعرانه نوروز هم سخن بگویم زبان این نوشته در عین این که شاعرانه است و موتلفه های شعری را درون خود دارد گونه ای نثر سنجیده و تکامل یافته را نشان می دهد.

علی شریعتی،هبوط در کویر(تهران: انتشارات چاپخش،1368)ص498

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در 89/02/08 و ساعت 13:29 |